Pojo Marthaförening

Årsmöte i februari

17.01.2012 kl. 12:23

Föreningens årsmöte hålls första veckan i februari. Då behandlas verksamhetsplanen för året. Kom med och diskutera och påverka. Mera information om tidpunkt och plats kommer här och vi annonserar också i Västra Nyland. Välkommen!

Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676