Pojo Marthaförening

Distriktordförande från Pojo

06.03.2012 kl. 09:33
Vid Västra Nylands Marthadistrikts vårmöte i Tenala 03.03 valdes"vår" Agneta Lindroos till ordförande för hela distriktet. Grattis Agneta och lycka till!
Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676