Pojo Marthaförening

Hösten kommer

04.08.2012 kl. 19:56

Arbetet med vår kokbok har pågått trots sommar och ledigheter. Nu trycks boken och ska presenteras i samband med öppnandet av årets utställning i Pojo biblioteksbyggnad 27.08 kl. 14.

Utställningen med Ulla-Brita Lundbergs lapptäcksarbeten kommer att vara öppen hela veckan t.om. 01.09.Till lotteriet som då ordnas tar vi gärna emot vinster (kan föras till Eva i biblioteket).

Spännande saker på gång alltså! Glöm inte att delta i era kretsars planeringsmöten, alla har möjlighet att påverka verksamheten!

 

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676