Pojo Marthaförening

Årsmöte

15.01.2013 kl. 18:24

Föreningens årsmöte hålls tisdagen den 5:e februari kl. 18 på Stämbacken. Förutom sedvanliga årsmötesärenden (verksamhetsberättelse, -plan, bokslut och budget) ska vi också behandla den nya stadgeändringen som ska träda i kraft 2014.Eftersom det är Runebersdag är tilltugget till kaffet givet!

Alla är välkomna med att diskutera årets verksamhet - vad ska vi ställa ut i höst?

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676