Pojo Marthaförening

Årsmöte

27.01.2014 kl. 10:02
Pojo Marthaförening håller sitt årsmöte på Stämbacken tisdag 25 februari kl. 18. Förutom årsmötesförhandlingar, som bl.a. tar upp verksamhetsplanen för 2014 - kom med och ge förslag!, har Agneta lovat visa bilder från Marthaträffar och -evenemang de senaste åren.Och så dricker vi kaffe... Välkomna!
Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676