Pojo Marthaförening

Från vårmötet

03.03.2014 kl. 19:58

Agneta återvaldes till ordförande för föreningen. Nya i styrelsen är Lotta Fiskars och Katrina Österlund. Eva förtsätter som sekreterare utanför styrelsen.

I verksamhetsplanen ingår bl.a. utfärd i vår till Fagervik-Barösund och utställning i höst med temat Gamla skolhandarbeten. Vi fortsätter sticka babysockor och arbetet med föreningens 100 årshistorik startar igång. Kretsarna ordnar som vanligt program av olika slag. Välkommen med!

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676