Pojo Marthaförening

Utställning och utfärd

25.04.2014 kl. 11:14

Utställningen med rubriken Skolhandarbeten och slöjdsaker ordnas 25-30.08 i Pojo Arbis utrymmen. Leta alltså fram era egna/släktens/vännernas skolsaker och hämta dem till Pojo Arbis 23.08 kl. 10-12. Vi hoppas på en mångsidig utställning med föremål från olika tidsepoker och skolor. Resultatet av mödan var kanske si som så, men allt är värt att visa upp!

Vårens utfärd flyttades till augusti , troligtvis 17.08, och målet blir Kärkelä bruk. Närmare om arrangemangen senare.

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676