Pojo Marthaförening

Önskning i Juletid

16.12.2014 kl. 18:06
Alla Marthor önskas en Fridfull Jul och ett minnesvärt Jubileumsår 2015!
Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676