Pojo Marthaförening

Årsmöte 2015

25.01.2015 kl. 14:57

Det nya året 2015 har redan rullat på ett tag.Året är föreningens jubileumsår - 100 år. I höst firar vi med att ordna en "historisk" utställning och med att ge ut en historik.

Innan det ska vi hålla årsmöte 24.02 kl. 18 i Backers café i Bollsta. Vi får höra om företagets verksamhet samtidigt som vi håller möte och planerar för årets verksamhet. Välkommen med!

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676