Pojo Marthaförening

100 år : Utställning och historik

25.05.2015 kl. 16:28

Årets utställning tar fasta på föreningens 100 år. Marthaprylar - textilier, kärl, böcker, föremål, allt som gäller Martha - leta i gömmorna och samla ihop vad du har. Utställningen hålls i Pojo biblioteksbyggnad 24-29.8. med öppethållning måndag-fredag 12-18 samt lördag 10-13. Lotteri ordnas och vi tar gärna emot vinster.

Pojodagen 6.6. finns Pojo Marthaförening med på torget - kom och träffa oss där!

Föreningens 100 års historik är under arbete - försmak och möjlighet att beställa boken ges vid utställningen.

Jubileumsmiddag för medlemmarna planeras till lördag 22.8.

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676