Pojo Marthaförening

Sommaraktiviteter

12.04.2017 kl. 09:57

Upprop!

Anmäl dig till Agneta eller Eva snarast om du vill komma med och servera ärtsoppa 2.7. eller 2.8 vid Okänd soldat-föreställningen i Harparskog. Hoppas du kan ge ca 3 timmar "för fosterlandet" och få en upplevelse för livet!

Pojodagen 10.06 finns vi på torget och kokar tvål samt håller bakverkslotteri! Kom du också!

Utställningen med förkläden (obs!också sådana som t.ex. används vid slakt) i Pojo biblioteks-byggnad 21-26.08. Vi tar gärna emot både utställningsmaterial och lotterivinster.

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676