Pojo Marthaförening

Tiden har gått

01.12.2018 kl. 17:57

Trots att det varit tyst här på sidan har vi hunnit syssla med mångt och mycket under året.

Utställningen blev en framgång med mycket folk på Pojodagen.Utfärden däremot höll på att torka in, men den lilla skaran hade en finfin dag.

I oktober ordnade vi för andra året i följd en lunch för ensamma äldre personer. PUF Pojo ungdomsförening ställde Högåsa gratis till förfogande, tack för det!

I november stod vi värdar för marthadistriktets höstmöte. Ca 110 marthor samlades i Pojo biblioteksbyggnad och arrangemangen löpte bra.Tack till alla som ställde upp, alla behövdes!

Året avslutas med en julmiddag på Åminne gård 7.12. Stämningsfull adventstid tillönskas alla!

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676