Pojo Marthaförening

Jubileumsår

27.01.2019 kl. 19:48

Marthaverksamheten i Finland firar 120 år i år. Alla marthor samlas till världens största marthakväll torsdag 31.01.2019. Pojo marthaförening och Fiskarin martat firar tillsammans på Stämbacken kl.18.30. Välkommen med och diskutera vår verksamhet i dag och i framtiden, vi skålar för Martha och dricker naturligtvis kaffe!

 

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676