Pojo Marthaförening

Årsmöte

06.02.2019 kl. 19:03

Välkommen med till Backers café onsdag 27.02 kl.18. Föreningen håller sitt årsmöte och inbjuden gäst är vår egen apoteksexpert Tina Nykänen-Lindqvist som informerar om senast nytt från apoteksvärlden.

Också nya medlemmar hjärtligt välkomna!

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676