Pojo Marthaförening

Kallelse till årsmöte 27.02.2021

08.02.2021 kl. 15:04
Pojo svenska marthaförening håller årsmöte på Stämbacken lördag 27.02.2021 kl. 14. Endast stadgeenliga ärenden behandlas, inget övrigt program. Begränsat antal närvarande enligt rådande restriktioner. Den som vill delta ombeds anmäla till Eva (040 7627186).
Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676