Pojo Marthaförening

Min ekonomi som pensionär

05.09.2022 kl. 09:59
Föreläsningskväll 14.09.

 Karis servicehus, onsdag 14.09. kl.18.

Vad lönar det sig att tänka på när inkomsterna minskar? Marthaförbundets ekonomirådgivare Marina Nygård tar upp både vardagsekonomiska frågor och lite juridik. Socialhandledare Johanna Koprander från Raseborgs stad berättar om olika stödformer man kan få hjälp av som pensionär.

Kom med och lyssna och diskutera om det är aktuellt för dig.Servering. Ingen avgift.

 

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676