Pojo Marthaförening

Kreativitet och glädje i vardagen

05.09.2022 kl. 10:08
Föreläsningskväll nr två 26.09

Karis servicehus måndag 26.09 kl.18.30.

Nina Hongell-Ekholm, forskare och Folkhälsan-anställd föreläser om Kreativitet och glädje i vardagen. Som kommande/nuvarande pensionär något värt att fundera på. Servering. Ingen avgift.

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676