Pojo Marthaförening

Årsmöte 2023

05.02.2023 kl. 12:43
Stadgeenligt årsmöte stundar
Styrelsen kallar till årsmöte denna gång i Karis på restaurang KW tisdag 21 februari kl.18. Välkommen med, vi sammanfattar fjolåret och planerar kommande verksamhet. För serveringens skull ber vi er anmäla till Agneta, dessutom kan vi samåka till Karis.
Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676