Pojo Marthaförening

Besök till Emmaus

06.03.2023 kl. 15:04
Textilåtervinning på agendan
Vi besöker Emmaus loppis i Ekenäs onsdag 22.03 kl. 17 för att få information om textilåtervinning som gäller oss alla numera.Därefter flyttar vi oss till deras lagerutrymme där själva sorteringen sker. En matbit ska vi också få i oss efteråt.
Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676