Pojo Marthaförening

Pojodag med utställning

30.05.2023 kl. 09:02
Tillbringare, kannor och gräddsnäckor

I samband med Pojodagen lördag 10.06 ordnar marthorna en utställning i bibliotekets stora sal. Årets tema är tillbringare, kannor och gräddsnäckor. Därtill säljer vi potatisgröt och bondost samt håller ett lotteri med vinster som bakverk, plantor och stickade produkter.

Utställningen är öppen kl. 10-14, fritt inträde. Mera info om Pojodagen finns på Pojo kyrkoby byaförenings sidor.

Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676