Pojo Marthaförening

Årsmöte 2024

05.02.2024 kl. 16:52
Kom med och planera året i marthatecken!
Årsmötet hålls på Mariabacken tisdag 27.02.24 kl. 18.00. Vi inleder med ett besök i seniorkonditionssalen där idrottsledare Heidi Hämelin berättar om gymmet och förevisar apparaterna. Därefter årsmötesförhandlingar och kaffe/teservering med tilltugg. Välkommen med!
Eva Ljungqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Lindroos
Ordförande
050 5421 827
Eva Ljungqvist
Sekreterare
040 7627 186
   
Louise Heerman
Kontaktperson Kyrkoby
050 348 4316
Michaela Ekholm
Kontaktperson +-40
040 5248 676